Ինտերնետ մարքեթինգ

Ձեր կայքի, ինչպես նաև ապրանքների և ծառայությունների առաջխաղացման համար նոր հարթակ է հանդիսանում ինտերնետը, որտեղ կարող են կիրառվել ինչպես ավանդական, այնպես էլ՝ մարքեթինգային նորագույն մեթոդներ:

Ինտերնետ մարքեթինգը հանդիսանում է ավելի մատչելի տարբերակ Ձեր գովազդի և առաջխաղացման համար, քանի որ դուք ծախսում եք ավելի քիչ գումար վարձակալության, տպագրական և այլ աշխատանքների համար:

Ձեր մարքեթինգային գործունեությանը տվեք զարգանալու նոր հնարավորություն, որն է՝ ինտերնետը: