iOS և Android ծրագրերի մշակում

Ժամանակակից մարքեթինգի մեջ գնալով ավելի ակտուալ է դառնում շարժական սարքավորումների միջոցով գովազդային և այլ գործունեության ծավալումը: Դա կարող է դառնալ շատ լավ գործիք Ձեր նպատակային լսարանի հետ ավելի արագ շարժական կապ հաստատելու համար:

iPhone-ի, iPad-ի և այլ շարժական սարքավորումների համար Android և iOS համակարգով աշխատող ծրագրերը ոչ միայն կնպաստեն Ձեր բիզնեսի զարգացմանը, հանդիսանալով զարգացման նոր ուղղություն, այլև ամբողջական կդարձնեն Ձեր վեբ լուծումները և կծառայեն որպես գաղափարներ, որոնց վրա կհիմնվի Ձեր բիզնեսը:

Եթե գտնում եք, որ շարժական սարքավորումները կարող են հանդիսանալ Ձեր բիզնեսի զարգացման նոր ուղղություն, ապա դիմեք ՍԱՅԹԼԵՆԴ և միասին մենք կգտնենք զարգացման նոր ուղիներ: